Registracija novih uporabnikov
*Uporabniško ime:
*Ime:
*Priimek:
*Ulica:
*Kraj:
*Poštna št.:
*Pošta:
Telefon:
*E-pošta:

*Številka (enega) računa
zadnjih treh mesecev:
*Številka pogodbenega računa
ali ŠTOD:

Ali ste bili prijavljeni na obveščanje o izklopih na portalu Elektra Maribor?
Spoštovani, obveščamo vas, da smo posodobili spletno aplikacijo eStoritve, ki vsebuje tudi prijavo za obveščanje o izklopih.

Za prijavo v novi portal eStoritve je potrebno spremeniti ali potrditi geslo na uporabniškem računu prijave za obveščanje o izklopih.