Registracija novih uporabnikov
*Uporabniško ime:
*Ime:
*Priimek:
*Ulica:
*Kraj:
*Poštna št.:
*Pošta:
Telefon:
*E-pošta:

*Enotni identifikator - Vaša številka merilnega mesta, ki se prične z 4-

*Enotni identifikator:
*Tovarniška številka
števca:


POGOJI UPORABE IN VARSTVA PODATKOV
POGOJI UPORABE
Družba Elektro Maribor d.d. to spletno aplikacijo vzdržuje z namenom povečati dostopnost do informacij, med drugim tudi o načrtovanih in nenačrtovanih prekinitvah distribucije električne energije. Družba Elektro Maribor d.d. si prizadeva, da bi bile informacije o načrtovanih prekinitvah distribucije električne energije točne in ažurne. Ne glede na navedeno družba Elektro Maribor d.d. ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi obveščanja preko te spletne aplikacije. V skladu z določili 150. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) so informacije o načrtovanih prekinitvah v primeru večjega števila odjemalcev objavljene najmanj 48 ur pred prekinitvijo na spletnem mestu http://www.elektro-maribor.si/obvestila-o-izklopih.

POGOJI VARSTVA PODATKOV
Uporabnik soglaša, da družba Elektro Maribor d.d. do preklica obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je pridobila pri uporabi spletne in mobilne aplikacije, v skladu s predpisi o varstvu podatkov in izključno za namene obveščanja o delovanju distribucijskega omrežja z električno energijo. Uporabnik lahko to privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče. Več informacij na http://www.elektro-maribor.si ali na 080 2101 vsak delavnik med 07:15 in 15:00h.