Registracija novih uporabnikov
*Uporabniško ime:
*Ime:
*Priimek:
*Ulica:
*Kraj:
*Poštna št.:
*Pošta:
*Telefon:
*E-pošta:

*Enotni identifikator - Vaša številka merilnega mesta, ki se prične z 4-

*Enotni identifikator:
*Tovarniška številka
števca:


POGOJI UPORABE IN VARSTVA PODATKOV
POGOJI UPORABE
Družba Elektro Maribor d.d. to spletno aplikacijo vzdržuje z namenom povečati dostopnost do informacij, med drugim tudi o načrtovanih in nenačrtovanih prekinitvah distribucije električne energije. Družba Elektro Maribor d.d. si prizadeva, da bi bile informacije o načrtovanih prekinitvah distribucije električne energije točne in ažurne. Ne glede na navedeno družba Elektro Maribor d.d. ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi obveščanja preko te spletne aplikacije. V skladu z določili 150. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) so informacije o načrtovanih prekinitvah v primeru večjega števila odjemalcev objavljene najmanj 48 ur pred prekinitvijo na spletnem mestu https://www.elektro-maribor.si/omre%C5%BEje/predvideni-izklopi/.

POGOJI VARSTVA PODATKOV
Uporabnik soglaša, da družba Elektro Maribor d.d. kot upravljavec do preklica obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je pridobila pri uporabi spletne in mobilne aplikacije eStoritve, v skladu s predpisi o varstvu podatkov in izključno za namene uporabe aplikacije in obveščanja o delovanju distribucijskega omrežja z električno energijo. Uporabnik lahko to privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče v aplikaciji. Več informacij v zvezi z varstvom osebnih podatkov je na voljo na https://www.elektro-maribor.si/o-podjetju/predstavitev-družbe/varstvo-podatkov/. Za vsa vprašanja in za izvajanje pravic v zvezi z osebnimi podatki (vpogled v lastne osebne podatke, spremljanje dostopa do osebnih podatkov, preklic privolitve in podobno) je na razpolago pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Elektro Maribor d.d. (z angleško kratico: DPO; Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija. Telefon: (02) 220 00 00. E-pošta: dpo@elektro-maribor.si). Več informacij na http://www.elektro-maribor.si ali na 080 2101 vsak delavnik med 07:15 in 15:00h.

OBVEŠČANJE O IZKLOPIH Obveščanje o izklopih družbe Elektro Maribor d.d. omogoča prijavo na brezplačno obveščanje o prekinitvah napajanja po elektronski pošti in SMS. Gre za prekinitve zaradi planskih (vzdrževalnih) del ter za prekinitve zaradi izpadov na srednjenapetostnem (SN) omrežju. V kolikor bi zaradi napake v bazi podatkov prišlo do napačnega obvestila, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za morebitna vprašanja ali pomoč smo Vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 21 01 (vsak delavnik med 07:15h in 15:00h) in elektronskem naslovu info@elektro-maribor.si. Uporabnik s prijavo na obveščanje o izklopih izrecno soglaša, da družba Elektro Maribor d.d. kot upravljavec do preklica obdeluje njegove osebne podatke za namen obveščanja o delovanju distribucijskega omrežja z električno energijo. Uporabnik lahko to privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče v aplikaciji eStoritve. Več informacij v zvezi z varstvom osebnih podatkov je na voljo na https://www.elektro-maribor.si/o-podjetju/predstavitev-družbe/varstvo-podatkov/.